Samostojna izdelava obrazcev

Modul omogoča vnos obrazcev. Posamezen obrazec lahko zbrišemo (ikona Briši), ga urejamo (ikona Uredi), izvozimo odgovore v excel, dodajamo / urejamo polja posameznega obrazca, ga dupliciramo (obrazec z vsemi polji se duplicira) ali pa ustvarimo novega (ikona Dodaj).

Pregled obrazcev
Slika 13: Pregled obrazcev 

Ko kliknemo ikono »Dodaj« se nam odpre vnosno okno za vnos osnovnih podatkov o obrazcu, kjer izpolnimo sledeča polja: 

 • Jezik - vnesemo jezik obrazca.
 • Naslov - vnesemo naziv obrazca (naziv se uporablja tudi v »subjectu« poslanega e-poštnega sporočila.
 • Sporočilo - se pokaže uporabniku, ko le-ta uspešno izpolni obrazec.
 • Aktiven - ali je obrazec aktiven ali ne.
 • E-pošta - na to e-pošto bodo poslani tudi podatki iz obrazca.

Po vnosu vsebine kliknemo na gumb »Shrani«, obrazec se bo pojavil na vrhu seznama vseh obrazcev. Te podatke lahko naknadno spreminjamo s klikom na ikono »Uredi«.

Novemu obrazcu moramo sedaj dodati polja. To storimo tako, da kliknemo na ikono Dodajanje / urejanje polj.

Urejanje obrazcev
Slika 14: Urejanje polj pri obrazcu

Ko kliknemo ikono »Dodaj« se nam odpre vnosno okno za vnos novega polja, kjer izpolnimo sledeča polja: 

 • Vprašanje - oz. ime polja.
 • Tip - izberemo tip polja, na voljo so sledeče opcije:
  - vnosno tekstovno polje (za vnos teksta)
  - mnogo izbir (checkbox) (za izbor večih možnosti)
  - en izbor (radiobutton) (za izbor ene možnosti)
  - email (za vnos e-poštnega naslova)
  - prosto besedilo (text area) (za vnos daljšega teksta)
  - spustni seznam (drop down) (za izbor ene možnosti)
  - datum (za izbiro datuma iz koleadarja)
  - vnosno numerično polje (za vnos številke)
  - mednaslov (besedilo) (za vnos podnaslova za ločevanje vsebinskih sklopov v obrazcu)
  upload datoteke (browse button) (za prenos datoteke na strežnik)
 • Aktiven - ali je polje aktivno ali ne.
 • Obvezen - ali je polje obvezno ali ne.
 • Vrstni red - pozicija polja v obrazcu.
Pri tipih polja, ki vključuje več izbir, le te ločimo tako, da v polju, ki se nam pokaže pri izbiri te opcije, vsako možnost zapišemo v svojo vrstico. Pri nekaterih poljih lahko omejimo število vnešenih znakov s strani uporabnika. Številko vpišemo v polje, ki se nam pokaže ob izbiri teh opcij.

Po vnosu polja kliknemo na gumb »Shrani«. Na seznamu vseh polj v obrazcu lahko poljem spreminjamo vrstni red s klikom na ikoni »Premakni gor« in »Premakni dol«.